* Interesariusz to jednostka, grupa lub organizacja, która potrafi wywrzeć wpływ na osiągnięcie celów systemu i/lub która podlega oddziaływaniu systemu.

MISS® pomaga skoncentrować się na tych, którzy naprawdę mają znaczenie dla Twojej organizacji

Metodyka Identyfikacji Strategicznych Interesariuszy® to naukowe podejście do analizy interesariuszy, które pomaga organizacjom zidentyfikować podmioty o strategicznym znaczeniu dla ich działalności.


Moduły analizy pozwalają na zmapowanie otoczenia, ocenę wpływu interesariuszy oraz rozpoznanie, jakie role odgrywają.


MISS® jest dostępna w formie aplikacji, która w przystępny sposób prowadzi przez proces identyfikowania i priorytetyzacji interesariuszy. Aplikacja pozwala również powiązać konkretnych interesariuszy z celami organizacji, aby lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa.


Rozszyfruj ekosystem Twojej organizacji z MISS® i podejmuj jeszcze lepsze decyzje!

Regulamin Polityka prywatności